Fiscale attesten kinderopvang

Voor het betaalde inschrijvingsgeld van kinderen die jonger zijn dan 14 jaar (21 jaar voor kinderen met een zware handicap) heb je recht op een fiscaal attest voor kinderopvang (281.86).

Om dat fiscaal attest correct te kunnen opmaken, moeten we weten wie de schuldenaar (de persoon die het inschrijvingsgeld heeft betaald) van de uitgaven voor de kinderopvang is (naam, rijksregisternummer en adres). Zonder die gegevens kan er geen fiscaal attest worden uitgereikt.

In de meeste gevallen is de schuldenaar één van de ouders. Worden de ouders samen belast, dan maakt het niet uit welke ouder hierop vermeld staat. Zijn de ouders niet meer samen, dan is het de ouder die het kind fiscaal ten last heeft die wordt vermeld.

Soms is er ook sprake van fiscaal co-ouderschap. In dat geval krijgen beide ouders een fiscaal attest voor een deel van het bedrag. Welk deel welke ouder krijgt kan worden ingesteld en hangt af van de getroffen regelingen in het betreffende co-ouderschap.

Je kan de schuldenaar invullen via je account op mijnACADEMIE (www.mijnacademie.be).
Opgelet: U moet dit voor elke academie doen waar er een inschrijving is (dus zowel voor de academie voor beeldende kunsten als voor de academie voor muziek, woord en dans).
Doe dit zo snel mogelijk.

Beschik je nog niet over een Mijn Academie account dan kan je deze aanmaken via mijnACADEMIE. Je kan deze account later gebruiken voor de inschrijvingen voor volgend schooljaar.

De gegevens v/d fiscale attesten moeten voor 29 februari 2024 opgeladen worden via Belcotax-On-Web.
Na die datum kunnen wij nog steeds attesten uitreiken en bestanden uploaden, maar deze worden dan gezien als laattijdig op fiscaal vlak.

Ouders zullen hun fiscale aftrek rechtstreeks zien verschijnen in hun belastingaangifte van 2024 (aanslagjaar 2023).

Heb je vragen, neem dan contact op met de administratie van de academie.